Store - Ăn Vặt Nhà Bin

Cửa hàng

Tất cả loại bánh và món ăn vặt khác

Muốn đặt bánh tươi?

Ngoài các loại bánh khô có trong cửa hàng, Ăn Vặt Nhà Bin còn nhận làm bánh tươi cho các dịp tiệc tùng, sinh nhật,…

Nhưng phải đặt trước ít nhất 2 ngày mới làm kịp, xin vui lòng liên hệ trước!