Liên Hệ - Ăn Vặt Nhà Bin

Liên Hệ

Địa chỉ

Số 34 đường 109 Phước Long B, Quận 9

Gọi mua bánh

(+84) 090.7499.047
(+84) 090.2612.373

Email

anvatnhabin@gmail.com

Đặt bánh tươi (bánh cake) tại đây